Томчев и Енчев ООД

кожарска фабрика

Български English

Материална база

Фабриката се намира в индустриалната зона на гр. Ловеч - един град известен с традициите си в преработката на сурови кожи.
Фирмата разполага с пълно собствено оборудване за преработка на сурови кожи.